Έλεγχος διαθεσιμότητας

Δες αν η τεχνολογία οπτικών ινών (Fiber) έχει φτάσει στην περιοχή σου και ποια πακέτα Internet ή και Τηλεόρασης μπορείς να επιλέξεις

Η διεύθυνση μου

Τοποθετήστε την πινέζα στη διεύθυνση σας

Αν η κόκκινη πινέζα που εμφανίζεται στο χάρτη διαφέρει από τις συντεταγμένες που βρίσκεται η διεύθυνσή σου, μετακίνησε τη πινέζα στο σωστό σημείο, πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.